Voortgezet imkeren 2024

Voortgezet imkeren 2024

Doel
Na de basiscursus beheerst de beginnend de imker de handelingen die nodig zijn om een bijenvolk te verzorgen en te voorkomen dat het volk overlast veroorzaakt in de omgeving. Veel beginnende imkers lopen bij de toepassing van de in die cursus geleerde basiskennis echter toch aan tegen problemen bij het  zelfstandig bijenhouden. Zo valt het voor een beginnend imker niet altijd mee de ontwikkeling van het volk goed te herkennen en te bepalen wanneer bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Extra complicerend is dat door   verschillen in weer, dracht of volksterkte de jaarlijkse ontwikkeling van het bijenvolk telkens weer verschillend is. Ook kunnen onverwachte ontwikkelingen of waarnemingen aan de orde zijn.

De voortgezette basiscursus begeleidt de beginnende imker bij de eerste stappen als zelfstandig imker. De cursist leert verschillen tussen volken beter waarnemen en zelf beslissen hoe daar naar te handelen. Daarnaast maakt de cursist kennis met enkele varianten van handelingen die in de basiscursus aan de orde kwamen - denk aan broedafleggers maken, selectie (in combinatie met zwermverhindering) en eventueel enkele principes van eenvoudige koninginnenteelt.

Voor wie
De cursus is bedoeld om te worden gevolgd kort na de basiscursus, dus voor imkers die net gaan beginnen of pas kort  zelfstandig imkeren. Uitgangspunt is wel dat de cursist (een) eigen bijenvolk(en) heeft (zie ook onder toelatingseisen).

De opzet
Omdat de cursus bedoeld is om de beginnende imkers te begeleiden zijn hun vragen en problemen in sterke mate bepalend voor wat er in de lessen aan de orde komt. Terug melden van ervaringen in de eigen volken, inventarisatie van hun vragen en evaluatie van de uitgevoerde handelingen zijn essentiële onderdelen van de lessen. Samen met de leraar wordt nagegaan of de theorie op de gevonden problemen een antwoord geeft en wordt besproken hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden. De cursist zal dat ook uitvoeren in zijn eigen praktijk waarna dat in de volgende les geëvalueerd wordt.

Nieuwe onderwerpen zoals broedafleggers, selectie en koninginnenteelt zullen eerst in collegevorm uitgelegd worden.

Data en tijden
De cursus bestaat uit 10 theorielessen waarvan er 8 de vorm hebben van een fysieke bijeenkomst en 2 plaatsvinden via WhatsApp.

  • De theorie bijeenkomsten vinden in beginsel plaats op de dinsdagavonden 9-jan-2024, 6‑feb-2024, 27-feb-2024, 16-apr-2024, 11-jun-2024, 2-jul-2024, 6-aug-2024 en 13-aug-2024.
  • Eind maart en medio mei zijn nog twee digitale lessen gepland.

Een meer gedetailleerde beschrijving van de cursus is hier te downloaden.

De 8 theoriebijeenkomsten vinden plaats op Natuurtuin Klopvaart, Vancouverdreef 70, 3564 KX  Utrecht.

De cursus omvat in principe geen gezamenlijke praktijklessen. Uitgangspunt is dat de cursist de praktijk in de eigen volken doet, al dan niet in groepjes.

Toelatingseisen
Om aan de cursus te kunnen deelnemen gelden de volgende eisen:

  • In bezit van NBV diploma ‘Basiscursus bijenhouden’ en van in ieder geval het praktijkdeel van het cursusmateriaal van de basiscursus
  • In bezit van tenminste één volk waarmee zelf actief wordt geïmkerd (in spaarkast).
  • Bereid om samen met een groep medecursisten praktische handelingen in eigen volk uit te voeren.
  • Voldoende tijd om de 8 theorielessen bij te wonen en de opgegeven praktische opdrachten uit te voeren.
  • Maakt gebruik van WhatsApp en is bereid om vragen via deze App te delen met elkaar.

Kosten en aanmelden
De kosten voor de cursus bedragen € 100,-.

Dit is inclusief het cursusmateriaal voor de cursus (het praktijkdeel van het cursusmateriaal voor de basiscursus heeft de cursist zelf al in bezit).

Aanmelding loopt via de website van de overkoepelende landelijke vereniging (NBV)

Tot slot
De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.
Het maximaal aantal deelnemers is 20.

Data en tijden

De cursus bestaat uit 10 theorielessen waarvan er 8 de vorm hebben van een fysieke bijeenkomst en 2 digitaal plaatsvinden.

  • De theorie bijeenkomsten vinden in beginsel plaats op de dinsdagavonden 9-jan-2024, 6‑feb-2024, 27-feb-2024, 16-apr-2024, 11-jun-2024, 2-jul-2024, 6-aug-2024 en 13-aug-2024.
  • Eind maart en medio mei zijn nog twee digitale lessen gepland.

Eerste cursusavond

09 01 2024 20:00

Locatie

Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70.

Kosten

€ 100,- (inclusief cursusmateriaal)

Docenten:

Henk Verver