Lid worden van de BVU e.o. ?

Lid worden van de BVU e.o. ?

Ons lidmaatschap biedt vele voordelen: deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, gebruik maken van voorzieningen, contacten leggen met andere imkers (beginners kunnen begeleiding krijgen van een ervaren imker), tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de honingslinger of de wassmelter van de vereniging enz.

Hoe kan je lid worden?

De ledenadministratie wordt gevoerd door de penningmeester die belangstellenden graag meer informatie geeft over de vereniging. Voor algemene informatie kan men ook altijd bij de andere bestuursleden terecht. De meeste leden betalen hun jaarlijkse contributie aan de NBV en zijn dan automatisch lid van één van de subverenigingen in het land. Van deze contributie komt € 12,50 terecht bij de BVU e.o.

Gastleden

Leden van een andere subvereniging, die zich ook bij de BVU e.o. willen aansluiten, komen in aanmerking voor een gastlidmaatschap voor € 12,50 per jaar.

Donateurs

Iedereen, die geen lidmaatschap van de NBV wenst, maar wel op de hoogte wil blijven van de activiteiten van onze vereniging en/of hieraan willen deelnemen (of onze vereniging geldelijk wil steunen) is welkom als donateur tegen een betaling van een minimumbedrag van € 12,50 per jaar.

Bijdrage overmaken

Gastleden en donateurs wordt verzocht hun bijdrage over te maken op gironummer NL76INGB0002397268 ten name van Bijenhoudersvereniging Utrecht