Voortgezet imkeren

Voortgezet imkeren

Doel
Na de basiscursus is een beginnend de imker in staat om een bijenvolk te verzorgen en te voorkomen dat het volk overlast veroorzaakt in de omgeving. Veel beginnende imkers lopen bij de toepassing van de in die cursus geleerde basiskennis echter toch tegen problemen bij het  zelfstandig bijenhouden. Met name door verschillen in weer, dracht maar ook ziekte, is de jaarlijkse ontwikkeling van het bijenvolk telkens weer verschillend wat vragen oproept over het moment waarop bepaalde handelingen moeten worden uitgevoerd. Ook kunnen onverwachte ontwikkelingen of waarnemingen aan de orde zijn.

De voortgezette basiscursus begeleidt de beginnende imker bij de eerste stappen als zelfstandig imker. De cursist leert verschillen tussen volken beter waarnemen en zelf beslissen hoe daar naar te handelen. Daarnaast maakt de cursist kennis met enkele varianten van handelingen die in de basiscursus aan de orde kwamen - denk aan broedafleggers maken, selectie (in combinatie met zwermverhindering) en eventueel enkele principes van eenvoudige koninginnenteelt.

Voor wie
De cursus is bedoeld om te worden gevolgd kort na de basiscursus, dus voor imkers die net gaan beginnen of pas kort zelfstandig imkeren. Uitgangspunt is wel dat de cursist (een) eigen bijenvolk(en) heeft (zie ook onder toelatingseisen).

De opzet
Omdat de cursus bedoeld is om de beginnende imkers te begeleiden zijn hun vragen en problemen in sterke mate bepalend voor wat er in de lessen aan de orde komt. Terug melden van ervaringen in de eigen volken, inventarisatie van hun vragen en evaluatie van de uitgevoerde handelingen zijn essentiële onderdelen van de lessen. Samen met de bijenteeltleraar wordt nagegaan of de theorie op de gevonden problemen een antwoord geeft en wordt besproken hoe dat in de praktijk uitgevoerd moet worden. De cursist zal dat ook uitvoeren in zijn eigen praktijk waarna dat in de volgende les geëvalueerd wordt.

Nieuwe onderwerpen zoals broedafleggers, selectie en koninginnenteelt zullen eerst in collegevorm uitgelegd worden.

Data en tijden
De cursus bestaat uit 10 theorielessen waarvan er 8 de vorm hebben van een fysieke bijeenkomst en 2 plaatsvinden via WhatsApp.

  • De theorie bijeenkomsten vinden in beginsel plaats op de dinsdagavonden 17-dec-2019, 4-feb-2020, 25-feb-2020, 14-apr-2020, 9-jun-2020, 30-jun-2020, 4-aug-2020 en 11-aug-2020 (mogelijk gaat deze laatste datum naar achter - dat gebeurt in overleg met de cursisten).
  • Eind maart en medio mei zijn nog twee lessen via WhatsApp gepland.

Een meer gedetailleerde beschrijving is rechts op deze pagina (onder 'Meer info') te downloaden.

De 8 theoriebijeenkomsten vinden plaats op Natuurtuin Klopvaart, Vancouverdreef 70, 3564 KX  Utrecht.

De cursus omvat in principe geen gezamenlijke praktijklessen. Uitgangspunt is dat de cursist de praktijk in de eigen volken doet, al dan niet in groepjes.

Toelatingseisen
Om aan de cursus te kunnen deelnemen gelden de volgende eisen:

  • In bezit van NBV diploma ‘Basiscursus bijenhouden’.
  • In bezit van tenminste één volk waarmee zelf actief wordt geïmkerd (in spaarkast).
  • Is bereid om samen met een groep medecursisten praktische handelingen in eigen volk uit te voeren.
  • Heeft voldoende tijd om de 8 theorielessen bij te wonen en de opgegeven praktische opdrachten uit te voeren.
  • Maakt gebruik van WhatsApp en is bereid om vragen via deze App te delen met elkaar.

Voor zover nog niet in bezit wordt cursisten aangeraden het handboek praktijk van de NBV aan te schaffen.

Kosten en aanmelden
De kosten voor de cursus bedragen € 90,-.

Aanmelding loopt via de website van de overkoepelende landelijke vereniging (NBV):

Tot slot
De cursus gaat door bij minimaal 8 deelnemers.
Het maximaal aantal deelnemers is 20.

Data en tijden

De cursus bestaat uit 10 theorielessen waarvan er 8 de vorm hebben van een fysieke bijeenkomst en 2 plaatsvinden via WhatsApp.

  • De theorie bijeenkomsten vinden in beginsel plaats op de dinsdagavonden 17-dec-2019, 4-feb-2020, 25-feb-2020, 14-apr-2020, 9-jun-2020, 30-jun-2020, 4-aug-2020 en 11-aug-2020 (mogelijk gaat deze laatste datum naar achter - dat gebeurt in overleg met de cursisten).
  • Eind maart en medio mei zijn nog twee lessen via WhatsApp gepland.

Eerste cursusavond

17 12 2019 20:00

Locatie

Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70.

Kosten

€ 90,-

Docenten:

Henk Verver